Cwestiynau Cyffredin

Ydi! Mae adweitheg yn ddiogel i bron i bawb, ond bydd cwestiynau am eich iechyd yn cael ei lenwi cyn y driniaeth. Mae yna ambell achlysur pan na fyddwn yn cario allan adweitheg:

  • Cyflwr calon ansefydlog sydd dal dan archwiliad
  • Twymyn uchel
  • DVT
  • Os ydych chi'n cael profion meddygol agos
  • Dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol
  • Toriadau traed, straen neu ysigiadau sy'n ddiweddar
  • Fel pob therapi cyflenwol, rhaid i chi ddweud wrth eich adweithegydd os ydych chi'n feichiog

Mae'r pwysau a ddefnyddir yn wahanol iawn. Ond os ydych chi'n pryderu, gallwn i addasu i weithio ar eich dwylo.

Yn hollol. Dim ond eich traed neu'ch dwylo fydd eu hangen arnaf. Felly, gofynnaf ichi dynnu'ch esgidiau. Efallai y byddai'n fwy cyfforddus i chi wisgo dillad llac wrth ddod i’r sesiwn gan y byddwch chi'n ymlacio, ond nid yw hyn yn angenrheidiol.

Rwy'n defnyddio cwyr adweitheg benodol. Mae hyn yn helpu i leihau unrhyw ffrithiant a allai gael ei achosi gan gyswllt croen yn unig. Os oes gennych unrhyw alergeddau yna cysylltwch â mi a byddaf yn trafod y cynhwysion yn y cynhyrchion cyn y driniaeth.

Peidiwch â phoeni, gallaf wneud hynny i chi. Neu os ydych chi'n dymuno i aelod o'r teulu neu ofalwr ddod gyda chi, rhowch wybod i mi pan fyddwn ni'n cyfathrebu cyn y sesiwn.

Cysylltwch â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau