ADWEITHEG YNG NGWYNEDD

Clinig wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Ni fyddaf yn gwneud ymweliadau cartref am y tro.

Amdanaf i

Rwyf wedi cael fy hyfforddi gan Ysgol Iechyd Naturiol Gaia, gan sicrhau diploma Lefel 5 mewn Adweitheg. 

Darllen Mwy...

Castell Caernarfon Reflexology gwynedd

Adweitheg yng Ngwynedd

Clinig wedi ei leoli ar Stryd y Plas, Caernarfon. ymweliadau cartref hefyd yn opsiwn.

Darllen Mwy...

Beth yw Adweitheg?

Mae adweitheg yn therapi cyflenwol, cyffyrddiad ysgafn sy’n cael ei gario allan ar y traed neu’r dwylo.

Darllen Mwy...

MANTEISION ADWEITHEG

Mae adweitheg yn therapi cyflenwol, cyffyrddiad ysgafn sy’n cael ei gario allan ar y traed neu’r dwylo.
Mae’r traed a’r dwylo yn fap bach ac yn ddrych o’r corff. Trwy rhoi pwysau a chyffyrddiad ysgafn ar ddarnau penodol or droed neu’r llaw y nod yw annog y corff i adfer cyflwr o gydbwysedd, gan gefnogi proses o hunan wellhad.

“Mae Anwen yn cyfuno gonestrwydd a pharch personol gyda sylw anhygoel i fanylion, mae hi’n dosturiol ac yn ddibynadwy, ac yn hyfryd i fod gyda hi pan fydd angen lle diogel arnoch chi i wella. Mae ymroddiad Anwen yn deillio o brofiad proffesiynol blaenorol. Mae ei gwybodaeth ragorol bellach wedi’i ffocysu trwy ymarfer therapiwtig cyfannol, sy’n arwain at wasanaeth sy’n broffesiynol iawn ac yn effeithiol iawn. Mae gen i’r hyder mwyaf yn ei gwaith, ac yn ei hymarfer moesegol a phroffesiynol.”

Dr Dee Grey PhD Cyfarwyddwr Grays